Landelijk Overleg Fracties

Landelijk Overleg Fracties
De stichting Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is een landelijk netwerk van fracties, universiteitsraden en centrale studentenraden met als doel het verschaffen van informatie, verzorgen van trainingen en het uitwisselen van ideeën met betrekking tot medezeggenschap.  Het LOF is gelieerd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en werkt nauw samen met het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM).

Missie
De missie van het LOF luidt als volgt:  “Het LOF traint, ondersteunt en faciliteert studenten in de medezeggenschap en behartigt daarnaast de belangen van de medezeggenschap in de landelijke politiek.’’

Vier pijlers 
Vanuit deze missie kunnen de kerntaken van het LOF onder vier pijlers worden verdeeld:
1. Scholing en training
2. Kennisuitwisseling
3. Expertrol
4. Lobby

LOF-bijeenkomsten
Het LOF organiseert maandelijks een bijeenkomst voor studentleden van de centrale medezeggenschap. Het doel van deze bijeenkomsten is kennisoverdracht, netwerken en het bespreken van actuele politieke thema’s. Er zullen gedurende het jaar verscheidende sprekers uitgenodigd worden om de bijeenkomsten extra interessant te maken. Deze bijeenkomsten vinden in principe plaats op de eerste vrijdag van de maand.

De Medezeggenschapacademie
Dit jaar introduceert het LOF de medezeggenschapsacademie. Dit is een integraal leertraject, waarin een jaar lang alle handvatten worden geboden om de medezeggenschapsfunctie zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Op de achtergrond van het inhoudelijke werk als medezeggenschapper worden een jaar lang trainingen, maandelijkse bijeenkomsten en andere evenementen georganiseerd. Dit met als doel inhoudelijk stappen te zetten, maar ook zeker om jou op persoonlijke vlak het maximale uit het jaar te laten halen. Kijk voor meer informatie bij het tablad ‘Academie

De Politieke Zaal
De Politieke Zaal is een online trainingsprogramma voor medezeggenschappers. In de eerste cursus ‘Verdiepingsvaardigheden voor medezeggenschap’, leer je aan de hand van de ervaringen van oud-medezeggenschappers wat je tegen kunt komen in een raadsjaar. De onderwerpen die aan bod komen zijn ‘onderhandelen met de bestuurder’, ‘adviesvaardigheden’, ‘prestatieafspraken’, ‘rechten’, ‘kennis van medezeggenschap’ en ‘samenwerking en organisatie’. De interviews met oud-medezeggenschappers zijn leidend in de cursus en worden aangevuld met theorie en toegepaste opdrachten. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.depolitiekezaal.nl en meld je aan voor de cursus ‘verdiepingsvaardigheden voor medezeggenschap.’