Over het Landelijk Overleg Fracties

Landelijk Overleg Fracties
De stichting Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is een landelijk netwerk van fracties, universiteitsraden en studentenraden met als doel het verschaffen van informatie, verzorgen van trainingen en het uitwisselen van ideeën met betrekking tot medezeggenschap.  Het LOF is gelieerd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en werkt nauw samen met het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM).

Dit jaar vervullen Michael Dijkstra en Ghislaine Voogd de rol van LOF-coördinatoren. Als LOF-coordinatoren is het onze taak om medezeggenschap te versterken. Dit doet het LOF voornamelijk op vier manieren:

  1. Het organiseren van (maandelijkse) themabijeenkomsten
  2. Het geven van training en advies
  3. Het lobbyen voor goed beleid voor medezeggenschap
  4. Haciliteren van kennisuitwisseling tussen medezeggenschappers

Naast de maandelijkse bijeenkomsten organiseert het LOF ook andere evenementen gedurende het jaar, zoals het jaarlijkse SOM-LOF Inwerkweekend en de Dag van de Lobby. Ook zitten we aan tafel met organisaties als het ministerie van OCW, de VSNU en politieke partijen. Ons kantoor is aan de Drieharingstraat in Utrecht, waar we ons samen met gepassioneerde studentmedewerkers van de LSVb inzetten voor het hoger onderwijs.

Sinds de Wet Versterking Bestuurskracht op 1 september 2017 van kracht is gegaan, staat het faciliteren van Opleidingscommissies hoog op de prioriteitenlijst van het LOF. Hiernaast houden wij ons ook bezig met internationale studenten in de medezeggenschap. Zo organiseerden wij dit jaar de eerste internationale mz-trainingsdag in Utrecht.

Ben jij benieuwd naar wat het LOF nog meer doet, heb je vragen over medezeggenschap of zou jij graag in contact komen met de coördinatoren? Stuur een mail naar lof@lsvb.nl