De LOF-bijeenkomst van maart vond plaats bij het Nuffic, de organisatie
voor internationale mobiliteit van studenten. Samen met hun
beleidsmedewerkers hebben we gesproken over problemen waar
internationale studenten mee te maken krijgen, hoe internationalisering
universiteiten verandert en wat er gedaan kan worden om hier goed mee
om te gaan. Ook praktische zaken zoals eerlijkheid over culturele
verschillen en problemen met huisvesting werden besproken. Deze
bijeenkomst maakt onderdeel uit van een bredere campagne van het LOF
om de ervaringen van medezeggenschappers met internationalisering
onder de aandacht te brengen, dus benader ons alsjeblieft met je
opmerkingen, vragen en meningen!