Wat is medezeggenschap?

Wat is medezeggenschap?

Wat is medezeggenschap?  De Van Dale zegt het volgende over het begrip medezeggenschap: Me·de·zeg·gen·schap (v) 1 – recht op inspraak In werkelijkheid is medezeggenschap meer dan het recht op inspraak: het is ook de mogelijkheid om invloed te hebben op beleid, om...
Instemmingsrecht voor opleidingscommissies

Instemmingsrecht voor opleidingscommissies

Gisteren stemde de Tweede Kamer voor een motie om opleidingscommissies meer bevoegdheden te geven. Het voorstel werd ingediend door PvdA-kamerlid Mohandis en kreeg steun D66, SP, Groenlinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Groep Kuzu/Öztürk. Via...