Het SOM en LOF
Medezeggenschapsstudenten zijn gesprekspartner van het bestuur en praten mee over het voorgenomen beleid, de financiën en (de kwaliteit van) het onderwijs. Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) en het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zetten zich in voor de versterking van de medezeggenschap en de kwaliteit van de studenten die erin participeren.

Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan centrale- en decentrale raden, opleidingscommissies en assessoren. Studentenpolitiek.nl is onze gezamenlijke website, waarop we informatie, nieuws en evenementen delen. Jaarlijks organiseren SOM en LOF een aantal grote evenementen voor inspraakorganen. Het studiejaar start met het Inwerkeekend, waarin raadsleden klaargestoomd worden voor een jaar in de medezeggenschap. Ook organiseren het SOM en LOF jaarlijks gezamenlijk een dag voor internationale studenten in de medezeggenschap en de Dag van de Lobby, waarop medezeggenschappers een bezoek brengen aan verschillende instanties en organisaties in Den Haag. Daarnaast hebben zowel SOM als LOF maandelijks bijeenkomsten voor studenten in de medezeggenschap, waarop studenten met elkaar kunnen uitwisselen over hun werk en extra kennis opdoen door een externe spreker, politicus of trainer.

Het SOM
Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) is een Landelijke Stichting die studenten in de medezeggenschap op hbo instellingen ondersteunt. Het SOM ondersteunt deze studenten door informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. In 2018-2019 is Martin Memelink full time bestuurslid van het SOM.

Contact: som@lsvb.nl

 

 

 

 

 

 

Het LOF
Het Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is een landelijk netwerk van universiteitsraden, faculteitsraden, opleidingscommissies en assessoren met als doel hen informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. Het LOF is gericht op het versterken van de universitaire medezeggenschap in de meest brede zin van het woord. Het LOF wordt komend jaar gecoördineerd door Linda van Exter en Lisa van Buren. Volg het LOF op Facebook om up-to-date te blijven van onze evenementen en bezigheden.

Contact: lof@lsvb.nl