Het SOM en LOF
Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) en het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zijn stichtingen wiens missie het is om de studenten medezeggenschap op HBO (SOM) en WO (LOF) instellingen te versterken. Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan centrale raden, faculteits- of deelraden, opleidingscommissies en assessoren. Studentenpolitiek.nl is onze gezamenlijke website.
Jaarlijks organiseren SOM en LOF een aantal grote evenementen voor inspraakorganen. Het studiejaar start met het Inwerkeekend, waarin raadsleden klaargestoomd worden voor een jaar in de medezeggenschap.

Het LOF
Het Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is een landelijk netwerk van universiteitsraden, faculteitsraden, opleidingscommissies en assessoren met als doel hen informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. Het LOF is gericht op het versterken van de universitaire medezeggenschap in de meest brede zin van het woord. Het LOF wordt komend jaar gecoördineerd door Ghislaine Voogd en Michael Dijkstra. Volg het LOF op Facebook om up-to-date te blijven van onze evenementen en bezigheden.

Contact: lof@lsvb.nl 

Het SOM
Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) is een Landelijke Stichting die studenten in de medezeggenschap op hbo instellingen ondersteunt. Medezeggenschapsstudenten zijn gesprekspartner van het bestuur en praten mee over het voorgenomen beleid, de financiën en (de kwaliteit van) het onderwijs. Het SOM ondersteunt deze studenten door informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. Het SOM wordt dit jaar bestuurd door Richard Gertsen en Carline van Breugel.

Contact: som@lsvb.nl