Landelijk Overleg Fracties (WO medezeggenschap)

Telefoon: 030 231 64 64

E-mail: lof@lsvb.nl

LinkedIn: Landelijk Overleg Fracties

Facebook: Landelijk Overleg Fracties

Adres: Drieharingenstraat 6, 3511 BJ Utrecht

LOF bestuur

Stijn van Uffelen (stijn@lsvb.nl)

Daan Bos (daan@lsvb.nl)