Contact tussen studenten en de medezeggenschap is essentieel voor een hoge opkomst bij de studentenraadsverkiezingen. Studenten die een band tussen de medezeggenschap en zichzelf ervaren, stemmen vaker tijdens de medezeggenschapsverkiezingen. Studenten die niet stemmen hebben vaak weinig kennis over het bestaan en functioneren van de medezeggenschap, maar zijn wel ontevreden over bijvoorbeeld de onderwijskwaliteit. Zij hebben dus wel belang bij het uitbrengen van hun stem.

Dit blijkt uit onderzoek van het Landelijk Overleg Fracties (LOF) en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) in samenwerking met het onderzoeksbureau van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het onderzoek is uitgevoerd onder studenten van in totaal 13 verschillende hogescholen en universiteiten over heel Nederland.

Ongeveer tweederde van de respondenten geven aan ontevreden te zijn over onder andere de onderwijskwaliteit, het gebrek aan oefenmateriaal en een te grote focus op cijfers en tentamens. De reden dat deze groep studenten niet stemt komt vooral voort uit een gebrek aan kennis over de medezeggenschap. Er is ook een groep studenten die de medezeggenschap wel weet te vinden, maar andere beweegredenen heeft om niet te stemmen. Door te weinig terugkoppeling van succesverhalen en de verdiensten van de medezeggenschap heeft een deel van de studenten het gevoel geen impact te hebben op het beleid door te stemmen.  

De opkomstpercentages op hogescholen en universiteiten is vaak niet naar tevredenheid van de medezeggenschap. Veel studentenraden willen de opkomst verhogen, maar dit is lastig gebleken doordat onduidelijk is waarom studenten niet gaan stemmen. Dit onderzoek geeft de medezeggenschap handvatten om de opkomst te verhogen.

Het hele onderzoek kun je hier downloaden. Voor verdere informatie of vragen zijn het LOF en het SOM bereikbaar via info@studentenpolitiek.nl.