Disclaimer

Disclaimer

Stichting Studenten Overleg Medezeggenschap (Kamer van Koophandel: 30179006), hierna te noemen SOM, en Stichting Landelijk Overleg Fracties (Kamer van Koophandel: 30152793), hierna te noemen LOF, verlenen u hierbij toegang tot https://www.studentenpolitiek.nl en publiceren hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

SOM en LOF behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SOM en LOF spannen zich in om de inhoud van https://www.studentenpolitiek.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://www.studentenpolitiek.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SOM en/of LOF.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.studentenpolitiek.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op https://www.studentenpolitiek.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SOM en/of LOF nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SOM en LOF.

Creative Commons-Licentie
Dit werk van Stichting Studenten Overleg Medezeggenschap & Stichting Landelijk Overleg Fracties valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van https://www.studentenpolitiek.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.