Landelijk Overleg Fracties (LOF) en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) reiken de Toffe Peer Awards uit aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht voor een uitstekende online vindbaarheid van de medezeggenschap. De Gebakken Peer Awards gaan dit jaar naar de Haagse Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen als aanmoediging om de online zichtbaarheid van de medezeggenschap te vergroten.

Naar aanleiding van het onderzoek ‘stemparticipatie van studenten tijdens de studentenraadsverkiezingen’, uitgevoerd door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), LOF en SOM is duidelijk geworden dat contact met de medezeggenschap één van de belangrijkste motivaties is voor studenten om te stemmen. Naar aanleiding van deze uitkomst, is het thema van de Toffe Peer- en Gebakken Peer Awards dit jaar de online vindbaarheid van de medezeggenschap. Om de online vindbaarheid van de medezeggenschap in kaart te brengen, hebben het LOF en SOM de websites van alle hogescholen en universiteiten geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat studenten van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit van Amsterdam de Toffe Peer Award verdienen. Relatief gezien hoeven studenten van deze instelling de minste moeite te doen om via online kanalen in contact te komen met hun vertegenwoordigers. Zij krijgen daarom de Toffe Peer Award uitgereikt. Echter, dit betekent niet dat het eindstation behaald is: ook zij krijgen de uitnodiging om in samenspraak met hun medezeggenschap en het LOF en SOM in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen.                                 

In het bijzijn van onder andere verschillende leden van de Centrale Studentenraad nemen Geert ten Dam, Voorzitter College van Bestuur, en Karen Maex, Rector Magnificus, de Toffe Peer Award op vrijdag 16 juni in ontvangst. Ten Dam  en Maex laten weten erg blij te zijn met de prijs, maar “ere wie ere toekomt, de studentenraden houden de informatie op de website ook erg goed bij”.  

De Haagse Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen krijgen de aanmoedigingsprijs van de Gebakken Peer Award. SOM-bestuurder Gijsbert Brinkman: “Er zijn op het gebied van de online vindbaarheid van de medezeggenschap nog duidelijke verbeteringen mogelijk. Deze Award staat in het teken van een ludieke aanmoediging om samen met hun medezeggenschap aan de slag te gaan met de online vindbaarheid van de medezeggenschap”.

De Haagse Hogeschool heeft de prijs op 15 juni in ontvangst genomen: “SOM en De Haagse hebben hetzelfde doel: een goed functionerende en zichtbare medezeggenschap”. Zij laten bovendien weten stevig in te willen zetten op het versterken van de medezeggenschap en het vergroten van de zichtbaarheid van de medezeggenschap. “Wij danken SOM voor het signaal dat onze medezeggenschap extern onvoldoende vindbaar is. Daar zijn we meteen mee aan de slag gegaan en de eerste informatie staat online”, aldus Dieuwke de Boer, communicatieadviseur van de Haagse Hogeschool.

Het volledige rapport is hier te raadplegen. Voor meer informatie over de online vindbaarheid van een specifieke instelling kunt u contact opnemen met LOF of SOM. Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) is een stichting die medezeggenschap op Universiteiten ondersteunt. Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) ondersteunt medezeggenschap op Hogescholen. Meer informatie is te vinden op de website: www.studentenpolitiek.nl