De onderlinge verschillen tussen instellingen in het faciliteren en betrekken van de medezeggenschap blijven groot. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd door het Landelijk Overleg Fracties (LOF) en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). Op basis van dit onderzoek worden voor de derde keer de Toffe Peer en Rotte Appel uitgereikt aan besturen met de respectievelijk beste en slechtste houding naar de medezeggenschap. SOM bestuurder Gijsbert Brinkman: “Saxion springt er als positief voorbeeld tussenuit. De voorzieningen zijn daar goed geregeld en het bestuur laat zich van zijn goede kant zien door de medezeggenschap in een vroeg stadium te betrekken”.

Voor het onderzoek zijn medezeggenschappers van hogescholen en universiteiten gevraagd naar hun tevredenheid over onder andere de ondersteuning, het tijdig betrekken en de mate waarin het bestuur open staat voor initiatieven van de raad. Annelou Veen van het LOF: “Met de medezeggenschapsawards worden goede voorbeelden, zoals Saxion, verspreid met als doel andere instellingen te laten inzien dat een kritische en constructieve medezeggenschap een voorwaarde is voor kwalitatief goed onderwijs”. Naast Saxion laat ook Tilburg University, afgelopen twee jaar winnaar van de Toffe Peer, nog steeds zien hoe een sterke medezeggenschap leidt tot een breed draagvlak onder studenten.

De Toffe Peer ging naar Saxion

De Toffe Peer ging naar Saxion

De dubieuze eer van de Rotte Appel gaat dit jaar naar de Hogeschool Utrecht. Op zowel centraal als decentraal niveau is de medezeggenschap ontevreden over hun invloed op beslissingen. Er moet soms jarenlang worden gestreden voor het bewerkstelligen van minimale veranderingen, aldus één van de respondenten. Daarnaast worden reactietermijnen met enige regelmaat overschreden. Brinkman: “Met de Rotte Appel willen LOF & SOM ook de aandacht vestigen op de minder goede voorbeelden van medezeggenschap. We hopen dat de HU de Rotte Appel ziet als stimulans en dit moment aangrijpt om de betrokkenheid te verbeteren en gezamenlijk te werken aan een betere medezeggenschapscultuur, waar de mening van de student en medewerker van de top tot op de werkvloer wordt gewaardeerd”.

Een speciale vermelding gaat dit jaar naar de Universiteit van Amsterdam. De medezeggenschap is een jaar na de Maagdenhuisbezetting nog kritisch op de gesloten houding van het bestuur als het gaat om thema’s die er echt toe doen. De medezeggenschap is op deze manier afhankelijk van de welwillendheid van het bestuur. Het geeft hoop dat de UvA inmiddels verbetertrajecten heeft opgestart op zowel decentraal als centraal niveau. Veen: “Het is een goede zaak dat het bestuur het initiatief neemt om te werken aan een sterkere medezeggenschap. Het LOF wil graag bijdragen aan de verbetertrajecten door te zorgen dat het gesprek tussen medezeggenschap en bestuur wordt gevoerd”.

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) is een stichting die medezeggenschap op Universiteiten ondersteunt. Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) ondersteunt medezeggenschap op Hogescholen. Meer informatie is te vinden op hun website: www.studentenpolitiek.nl

HU rotte appel

CvB’er Jan Boogerd neemt de Rotte Appel oorkonde in ontvangst.