Het Studenten Overleg Medezeggenschap heeft een handreiking Online Proctoring voor de medezeggenschap opgesteld.
Deze is hier te vinden.
Handreiking online proctoring medezeggenschap

Als er vragen zijn over deze handreiking kan er contact worden gezocht met SOM.
som@lsvb.nl