Met het benoemen van Karl van der Linde en Maaike Krom als mede-bestuurders is het SOM-bestuur compleet. Zij zullen in het bestuur plaatsnemen naast huidig bestuurder Casper Boks.

Maaike Krom (20) is student aan de lerarenopleiding geschiedenis van de Hogenschool Arnhem en Nijmegen, sinds twee jaar is zij erg actief in de hogenschool op het gebied van medezeggenschap. Maaike is tevens voorzitter van de studentengeleding van de Centrale Medezeggenschapsraad.

Karl van der Linde (29) is vicevoorzitter van de diensten medezeggenschapsraad onderwijs en onderzoek van NHL Stenden in Leeuwarden. Binnen deze rol richt hij zich onder meer op de toegankelijkheid van de diensten voor studenten en medewerkers. Karl studeert aan de opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement.

Mede-bestuurder Casper Boks reageert verheugd: “Het versterken van medezeggenschap vergt veel energie, doorzettingsvermogen en tijd. Door de benoeming van Maaike en Karl kan SOM recht doen aan de behoeftes van de medezeggenschappers en beter inspelen op actuele ontwikkeling. Ik zie uit naar de rest van dit jaar met Maaike en Karl“

De Sollicitatiecommissie en Raad van Toezicht kijken terug op een succesvolle sollicitatieperiode. “Met het toetreden van Karl en Maaike is het SOM-bestuur volledig. Wij zijn overtuigd dat zij, samen met Casper een succesvolle periode voor het SOM zullen neerzetten. De achterban van het SOM kan zich verzekerd voelen van een bestuur dat met volle kracht stappen vooruit zal zetten.”