Welkom bij het LOF!

Het Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is de expert op het gebied van universitaire medezeggenschap in Nederland. Dit is zij zowel richting studenten als richting de LSVB en politiek Den Haag. Het LOF vervult haar expertiserol onder andere door het faciliteren en ondersteunen van haar achterban: de universitaire medezeggenschap. Deze achterban bestaat uit centrale studentenraadsleden, decentrale studentenraadsleden, studenten in opleidingscommissies en assessoren. Het LOF organiseert onder andere maandelijks bijeenkomsten met een specifiek (actueel) thema voor haar achterban. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen de aanwezigen trainingen maar ook worden medezeggenschappers uit heel Nederland samengebracht. Zo wordt niet alleen kennisuitwisseling binnen- maar ook tussen medezeggenschapsraden gefaciliteerd.