Het Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is de expert op het gebied van universitaire medezeggenschap in Nederland. In samenwerking met de Landelijke Studentenvakbond en zusterorganisatie SOM houdt de organisatie contact met medezeggenschappers op alle Nederlandse universiteiten. Het LOF heeft vier taken:

  • Expertise-rol; het LOF functioneert als vraagbaak voor zowel medezeggenschappers als landelijke (overheids)organisaties.
  • Netwerk; het LOF legt verbindingen tussen medezeggenschappers van verschillende universiteiten en medezeggenschapsraden.
  • Training en uitwisseling; het LOF faciliteert scholing en uitwisseling van kennis voor medezeggenschappers.
  • Lobby; het LOF onderhoudt contact met overheidsorganisaties om het beleid voor studentenmedezeggenschap zo veel mogelijk te bevorderen.

Meer lezen over het LOF: bestuur, Raad van Toezicht en documenten.