Stijn van Uffelen, LOF Bestuur 2019-2020

Stijn van Uffelen

Stijn is een ware medezeggenschapsveteraan. Tijdens zijn dubbelstudie Wiskunde- en Filosofie aan de Radboud Universiteit, heeft hij alle lagen van de medezeggenschap doorlopen. Bovendien kent hij de WHW als zijn broekzak. Bij het LOF is zijn speerpunt kennisuitwisseling tussen raden.


Lijst van oud-besturen

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017


2015-2016

2013-2015

Daan Bos & Stijn van Uffelen

Lisa Buren & Linda van Exter

Michael Dijkstra & Ghislaine Voogd

Guinevere Simpson & Julia Kleinrensink

Catharina Brandsma & Annelou Veen

Leonie Kuhlmann