Om de medezeggenschap te faciliteren organiseert het LOF verschillende activiteiten:

Maandelijkse bijeenkomsten

Het LOF organiseert elke maand een vrij toegankelijke themabijeenkomst. Hier worden medezeggenschappers getraind op actuele vaardigheden met betrekking tot het thema (bv: ‘Hoe lees ik een begroting’), maar vindt ook intervisie plaats. Deze intervisie is niet per se gekoppeld aan het thema van die maand. Dit is ook de plek om (in)formeel contacten op te doen. Gezelligheid en een fijne sfeer worden bewust bevorderd. Daarnaast wordt er elke bijeenkomst een actuele politieke update gegeven vanuit de LSVb. Op deze wijze leveren de reguliere
bijeenkomsten een bijdrage aan de kennisvergroting van de medezeggenschap. Lees meer.

Evenementen (speciale bijeenkomsten)

Naast de maandelijkse bijeenkomsten organiseert het LOF drie speciale bijeenkomsten waarbij specifieke doelgroepen van relevante scholing worden voorzien. Voorbeelden hiervan zijn de Dag van de Assessor, OC-trainingsdagen en de trainingsdag voor internationale medezeggenschappers. De laatstgenoemde wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met het SOM. Lees meer.

Inwerkweekend

Aan het begin van het academisch jaar wordt in samenwerking met SOM een inwerkweekend aangeboden aan de achterban, waar zij trainingen kunnen volgen en elkaar kunnen leren kennen. Lees meer.

Trainingen

Op aanvraag verzorgd het LOF ook specifieke trainingen op locatie voor medezeggenschapsraden.