Het LOF organiseert elke maand een vrij toegankelijke themabijeenkomst. Hier worden medezeggenschappers getraind op actuele vaardigheden met betrekking tot het thema (bv: ‘Hoe lees ik een begroting’), maar vindt ook intervisie plaats. Deze intervisie is niet per se gekoppeld aan het thema van die maand. Dit is ook de plek om (in)formeel contacten op te doen. Gezelligheid en een fijne sfeer worden bewust bevorderd. Daarnaast wordt er elke bijeenkomst een actuele politieke update gegeven vanuit de LSVb. Op deze wijze leveren de reguliere bijeenkomsten een bijdrage aan de kennisvergroting van de medezeggenschap.