Utrecht 19 juni 2020: Vandaag heeft het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) een nieuwe bestuur benoemd, bestaand uit Karl van der Linde en Louisa Tumiwa. Per 1 september 2020 nemen zij het stokje over van het huidige bestuur.

Als student Bestuurskunde aan NHL Stenden Hogeschool is Karl van der Linde komend jaar herkozen door de Raad van Toezicht als bestuurder. Karl is dus al SOM bestuurder uit het huidige bestuur en zal dit jaar nog onderdeel hiervan zijn. “Het afgelopen jaar hebben Casper en ik de eer gehad om samen te mogen werken met Karl. Hij draagt niet alleen een hart voor SOM als stichting, maar vooral voor de medezeggenschap in hbo Nederland. We zijn ontzettend blij dat Karl nog een jaar onderdeel wilt zijn van het SOM-bestuur en nog meer medezeggenschappers kan helpen.“ aldus huidig bestuurder Maaike Krom.

Naast Karl zal Louisa Tumiwa plaatsnemen in het SOM bestuur. Als student Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) neemt zij sinds 2019 plaats in de academieraad Mens en Maatschappij, tevens ook nog eens als voorzitter. Na de zomer zal Louisa beginnen aan haar hbo-Master Social Work. Met een groot enthousiasme zegt Louisa dan ook:”Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan in het bestuur van SOM en samen de medezeggenschap nog sterker te maken”.

Het huidig bestuur en de Raad van Toezicht heeft vertrouwen in een mooi maar vooral ook krachtig bestuursjaar voor het SOM.

Studenten in de medezeggenschap van hbo-Nederland kunnen met hun vragen en problemen waar zij tegen aanlopen of bij behoefte aan scholing altijd terecht bij het SOM.   Het SOM is niet alleen een advies- en/of ondersteuningsorgaan voor de medezeggenschapper, maar ook een belangenbehartiger voor de rechten van de medezeggenschap op het hbo op centraal en decentraal vlak. Meer informatie, hulp of vragen? Ga naar: studentenpolitiek.nl of mail naar som@lsvb.nl