Samenwerken

Inspraak leveren doe je niet alleen. In zowel de managementliteratuur als in de wetenschappelijke literatuur worden allerlei theorieën beschreven  die iets zeggen over aspecten van samenwerken. Door beter te begrijpen hoe en waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt, kun je beter op elkaar inspelen en effectiever communiceren. Een handig model dat vaak wordt gebruikt om een beter begrip te krijgen van hoe iemand zich gedraagt in een groep, zijn de leerstijlen van Kolb. Kolb onderscheid een viertal fasen die je doorloopt wanneer je leert, en geeft dit weer met behulp van een tweetal assen: de as concreet ervaren – abstract conceptualiseren en de as actief experimenteren – objectief reflecteren. In principe doorloopt iedereen alle fasen, maar de meeste mensen geven de voorkeur aan één specifieke fase. Wat je vaak ziet gebeuren is dat mensen beginnen bij de fase waar hun voorkeur naar uit gaat. Op basis van deze voorkeuren heeft Kolb een viertal types onderscheiden: de doener (op het snijvlak tussen actief experimenteren en concreet ervaren), de dromer (op het snijvlak tussen concreet ervaren en objectief reflecteren), de  denker (op het snijvlak tussen objectief abstraheren en abstract conceptualiseren) en de beslisser(op het snijvlak tussen abstract conceptualiseren en actief experimenteren). Hieronder zullen de 4 types kort worden toegelicht.

De doener is iemand die niet te veel wil nadenken, maar letterlijk wil leren door te doen. De doener experimenteert reflecteert vervolgens op basis van deze ervaringen. Deze ervaringen verwerkt de doener tot nieuwe kennis en inzichten, op basis waarvan de doener zich weer stort in een nieuw avontuur. De doener is vaak de persoon die 5 minuten voor het eind van een vergadering/college al met z’n tas op z’n schoot klaar zit om op te staan. De doener is assertief, expressief en beschikt vaak over een grote dosis enthousiasme.

De dromer is iemand die de kat uit de boom lijkt te kijken. Ondertussen neemt de dromer alles in zich op wat hij ziet: hoe liggen de verhoudingen in een groep? Hoe voelt iedereen zich en hoe reageert men op elkaar? Wat wordt er gezegd en door wie op welk moment? De dromer trekt zich het liefste terug na een vergadering om alles nog eens te overdenken. Op basis van deze reflecties vormt een dromer een beeld van de werkelijkheid dat hij omzet tot kennis en nieuwe inzichten. De dromer is vaak de persoon die een dag na een vergadering nog opbelt omdat hij of zij graag nog iets toe wil voegen aan wat er tijdens de vergadering is besproken.

De denker probeert alle reflecties te verklaren. Kern daarbij is dat de denker probeer om op metaniveau tot inzichten te komen: is er een algemeen geldende regel voor hetgeen er besproken is? Hoe zit het achterliggende systeem of concept in elkaar? Valt een theorie of ervaring te linken aan een andere theorie? De denker zal proberen om op een abstract niveau te beschrijven hoe iets is. De denker spreekt vaak in abstracte termen en is de persoon die tijdens een vergadering met een diepgaande analyse komt of veel vervolgvragen vragen blijft stellen.

De beslisser is de persoon die op basis van theorie aan de slag wil gaan. Een beslisser is geïnteresseerd in de kern van een theorie of model en niet in de details daarvan en wil graag aan de hand van een  aantal kaders, het geleerde in de praktijk gaan toepassen. De beslisser zoekt naar verbanden tussen het een theorie en de praktijk en is gericht op praktische zaken. Vaak is de beslisser iemand die aan de hand van een theorie wil gaan oefenen of aanstuurt op concrete, realistische doelstellingen en op structuur.

Bij SOM en LOF  zelf kun je een training ‘Samenwerken in je raad’ aanvragen. Een trainer zal dan specifiek op jullie vraag in gaan en zal stil staan bij jullie verschillende voorkeuren in samenwerken. Een training aanvragen? Klik dan hier.