De dagelijkse gang zaken van het SOM is in handen van het SOM-bestuur. Het bestuur is samengesteld uit meestal één tot drie bestuursleden die worden geïnstalleerd in september voor een collegejaar. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt geadviseerd door de Raad van Advies.

SOM-bestuur 2019-2020

Het SOM bestuur wordt gevormd door Casper Boks, Karl van der Linde en Maaike Krom. Deze bestuurders werken deeltijd en hebben eigen portefeuilles waar zij zich mee bezig houden.

Raad van Toezicht (RvT)

Het SOM-bestuur wordt aangenomen door de Raad van Toezicht (RvT) van het SOM en legt aan hen verantwoording af. De RvT is samengesteld uit vier vaste leden en de jaarlijks wisselende portefeuillehouder medezeggenschap van het LSVb-bestuur. De huidige Bram Koenders (voorzitter), Oumaima El Ghoulbzouri (LSVb), Sebas Veeke en Ewoud Stütterheim.

Raad van Advies (RvA)

De Raad van Advies (RvA) in een groep die mee kan kijken met de activiteiten van het SOM-bestuur en daarop kan adviseren. De RvA wordt gevormd door het SOM-bestuur en heeft een wisselende bezetting vanuit de achterban of externen met bepaalde expertise of ervaring. Naast de RvA is het mogelijk dat er studenten informeel aan de slag zijn voor het SOM in de zogenaamde Sommissies, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van het lustrum.

Voormalige SOM-besturen

Bestuur 2018-2019

Martin Memelink heeft Fotografie gestudeerd aan kunstacademie AKV|StJoost (onderdeel van Avans Hogeschool). Hij was een jaar voorzitter van de studentengeleding van de CMR van Avans en drie jaar actief in de opleidingscommissie van zijn studie. Eerder was hij bestuurslid bij volleybalvereniging Hajraa en penningmeester van Stichting Hajraa Buitentoernooi, het grootste grasvolleybaltoernooi van Europa. Martin is actief als trainer bij Trainingen op Maat, het trainingsbureau van de Landelijke Studentenvakbond. In zijn vrije tijd houdt hij van fitness, lezen en wandelen. Na het vertrek van Lucia in december 2018 werd hij fulltime bestuurder van het SOM.

Lucia Hoogakker is tijdens haar studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Haagse Hogeschool actief geweest in de decentrale medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft ze studievereniging Trinitas mede opgericht. In 2018 heeft Lucia stage gelopen bij de D66-fractie van Gemeente Den Haag en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Die laatste stage heeft er helaas voor gezorgd dat ze voortijdig afscheid heeft moeten nemen van het SOM-bestuur, waarna haar bestuursgenoot haar portefeuilles heeft overgenomen.

Bestuur 2017-2018

Carline van Breugel was op haar zestiende al bestuur bij het LAKS waarna ze tijdens haar studie Commerciële Economie zitting heeft genomen in de Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam. Ze is nu bezig met haar master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit en geeft medezeggenschap trainingen bij trainingsbureau TAQT. In 2018-2019 is Carline voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.

Richard Gertsen is voorzitter geweest van BuddyGoDutch en is bezig met zijn bachelor Commerciële Economie aan de Hogeschool Utrecht. Sinds 2015 zit hij namens zijn zelf opgerichte fractie Vlijmscherp in de Hogeschoolraad en is hij trainer bij Trainingen op Maat. Vorig jaar heeft hij als lid van een SOM-commissie onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van HBO-assessoren.

Bestuur 2016-2017

Yoni Visser heeft gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam (verpleegkunde) en is ervaringsdeskundige op het gebied van decentrale medezeggenschap. Naast vier jaar ervaring in de decentrale raad heeft Yoni zich twee jaar lang ingezet voor de opleidingscommissie(s).

Gijsbert Brinkman is ervaringsdeskundige op het gebied van centrale medezeggenschap. Hij is ruim 2,5 jaar lid geweest van de centrale en decentrale medezeggenschapsraad op de HU en heeft daarnaast zitting genomen in studentenpanels, aanbestedingscommissies en klankbordgroepen binnen de HU.

Bestuur 2015-2016

Joey Boon is student journalistiek en is ervaringsdeskundige op het gebied van decentrale medezeggenschap. Met drie jaar deelraad en vijf jaar OC mag hij zich gerust een oude rot in het vak noemen.

Gijsbert Brinkman is ervaringsdeskundige op het gebied van centrale medezeggenschap. Hij is ruim 2,5 jaar lid geweest van de centrale en decentrale medezeggenschapsraad op de HU en heeft daarnaast zitting genomen in studentenpanels, aanbestedingscommissies en klankbordgroepen binnen de HU.

Bestuur 2014-2015

Laurens Nuijten was lid van de Medezeggenschapsraad van Hogeschool Van Hall Larenstein en lid van de opleidingscommissie Bos- en Natuurbeheer, waar hij tevens de opleiding Bos- en Natuurbeheer volgt.

Roel Remy studeerde Medische Hulpverlening aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en was naast zijn studie actief als lid van de Centrale Medezeggenschapsraad.

Bestuur 2013-2014

Sebas Veeke was voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam, waar hij tevens de opleiding Informatica volgt.

Abe Vleeming studeerde Civiele Techniek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en was naast zijn studie actief als lid van de Centrale Medezeggenschapsraad.