De organisatie

Stichting Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) kent drie organisatie onderdelen, het SOM-bestuur, de Raad van Toezicht en de raad van advies.

Het SOM-bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Zo organiseert het bestuur verschillende evenementen, lobbyt namens de medezeggenschap en heeft contact met partner organisaties. Het SOM-bestuur bestaat meestal uit twee of drie bestuursleden die in september voor een collegejaar worden geïnstalleerd door de Raad van Toezicht. Het SOM-bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Advies adviseert de Raad van Toezicht en het bestuur bij de uitvoering van activiteiten en beleid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 4 leden. In de Raad van Toezicht hebben altijd een oud-bestuurslid, een oud-achterbanner, een onafhankelijk lid en de portefeuillehouder medezeggenschap van de LSVb zitting

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is:
Ewoud Stütterheim (voorzitter)
Sebas Veeke (oud-bestuurder)
Raimond van Mouche (achterban)
Freya Chiappino (LSVb)

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit minimaal 2 personen. Zij zijn bekend met de medezeggenschap en hebben hierin ervaring. Zij adviseren het bestuur over haar beleid en haar activiteiten. Daarnaast kan zijn de Raad van Toezicht sdviseren over meer jarenbeleid. De Raad van Advies kent altijd een oud bestuurder van het voorgaande jaar.

Dagelijks Bestuur

Bestuur 2020-2021

Karl van der Linde

Karl van der Linde

SOM-bestuurder 2019-2020 / 2020-2021

Karl  is student Bestuurskunde aan NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Karl was 3 jaar voorzitter van de opleidingscommissie en sinds 2018 is het vice voorzitter van de Diensten Medezeggenschapsraad Onderwijs en Onderzoek.

Louisa Tumiwa

Louisa Tumiwa

SOM-bestuurder 2020-2021

Louisa is bezig met haar hbo-Master Social Work aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).
Louisa is sinds 2019 voorzitter van de academieraad Mens en Maatschappij aan de HAN.

Voormalige SOM-besturen

Bestuur 2019-2020

Casper Boks

Casper Boks

SOM-bestuurder 2019-2020

Casper is student bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.
Voordat hij SOM-bestuurder werd was hij actief voor ASVA als medezeggenschapsondersteuner.

Maaike Krom

Maaike Krom

SOM-bestuurder 2019-2020

Maaike Krom is student aan de lerarenopleiding geschiedenis van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, sinds twee jaar is zij erg actief in de hogeschool op het gebied van medezeggenschap. Maaike is tevens voorzitter van de studentengeleding van de CMR.

Karl van der Linde

Karl van der Linde

SOM-bestuurder 2019-2020 / 2020-2021

Karl  is student Bestuurskunde aan NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Karl was 3 jaar voorzitter van de opleidingscommissie en sinds 2018 is het vice voorzitter van de Diensten Medezeggenschapsraad Onderwijs en Onderzoek.

Bestuur 2018-2019

Martin Memelink

Martin Memelink

SOM-bestuurder 2018-2019

Martin Memelink heeft Fotografie gestudeerd aan kunstacademie AKV|StJoost (onderdeel van Avans Hogeschool). Hij was een jaar voorzitter van de studentengeleding van de CMR van Avans en drie jaar actief in de opleidingscommissie van zijn studie. Martin is actief als trainer bij Trainingen op Maat, het trainingsbureau van de Landelijke Studentenvakbond. Na het vertrek van Lucia in december 2018 werd hij fulltime bestuurder van het SOM.

Lucia Hoogakker

Lucia Hoogakker

SOM-bestuurder 2018-2019

Lucia Hoogakker is tijdens haar studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Haagse Hogeschool actief geweest in de decentrale medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft ze studievereniging Trinitas mede opgericht. In 2018 heeft Lucia stage gelopen bij de D66-fractie van Gemeente Den Haag en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Die laatste stage heeft er helaas voor gezorgd dat ze voortijdig afscheid heeft moeten nemen van het SOM-bestuur, waarna haar bestuursgenoot haar portefeuilles heeft overgenomen.

Bestuur 2017-2018

Carline van Breugel

Carline van Breugel

SOM-bestuurder 2017-2018

Carline van Breugel was op haar zestiende al bestuurder bij het LAKS.  Waarna ze tijdens haar studie Commerciële Economie zitting heeft genomen in de Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam.
Ze heeft haar master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit gevolgd en geeft medezeggenschap trainingen bij trainingsbureau TAQT.
In 2018-2019 was Carline voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.

Richard Gertsen

Richard Gertsen

SOM-bestuurder 2017-2018

Richard is voorzitter geweest van BuddyGoDutch en heeft zijn commerciële economie gestudeerd aan de Hogeschool Utrechts. Vanaf 2015 zat hij in de Hogeschoolraad met zijn eigen fractie Vlijmscherp.
Als lid van een SOM-commissie heeft hij onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van HBO-assessoren.

Bestuur 2016-2017

Yoni Visser

Yoni Visser

SOM-bestuurder 2016-2017

Yoni heeft verpleegkunde gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft vier jaar in de decentrale medezeggenschap gezeten. Ook is zij twee jaar lid geweest van de opleidingscommissie.

Gijsbert Brinkman

Gijsbert Brinkman

SOM-bestuurder 2015-2017

Gijsbert is ervaringsdeskundige op het gebied van centrale medezeggenschap. Hij is ruim 2,5 jaar lid geweest van de centrale en decentrale medezeggenschapsraad op de HU en heeft daarnaast zitting genomen in studentenpanels, aanbestedingscommissies en klankbordgroepen binnen de HU.

Bestuur 2015-2016

Joey Boon

Joey Boon

SOM-bestuurder 2015-2016

Joey was student journalistiek en is ervaringsdeskundige op het gebied van decentrale medezeggenschap. Met drie jaar deelraad en vijf jaar OC mag hij zich gerust een oude rot in het vak noemen.

Gijsbert Brinkman

Gijsbert Brinkman

SOM-bestuurder 2015-2017

Gijsbert is ervaringsdeskundige op het gebied van centrale medezeggenschap. Hij is ruim 2,5 jaar lid geweest van de centrale en decentrale medezeggenschapsraad op de HU en heeft daarnaast zitting genomen in studentenpanels, aanbestedingscommissies en klankbordgroepen binnen de HU.

Bestuur 2014-2015

Laurens Nuijten

Laurens Nuijten

SOM-bestuurder 2014-2015

Laurens was lid van de Medezeggenschapsraad van Hogeschool Van Hall Larenstein en lid van de opleidingscommissie Bos- en Natuurbeheer, waar hij tevens de opleiding Bos- en Natuurbeheer volgde.

Roel Remy

Roel Remy

SOM-bestuurder 2014-2015

Roel studeerde Medische Hulpverlening aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en was naast zijn studie actief als lid van de Centrale Medezeggenschapsraad.

Bestuur 2013-2014

Sebas Veeke

Sebas Veeke

SOM-bestuurder 2013-2014

Sebas Veeke was voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam, waar hij tevens de opleiding Informatica volgde.

Abe Vleeming

Abe Vleeming

SOM-bestuurder 2013-2014

Abe Vleeming studeerde Civiele Techniek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en was naast zijn studie actief als lid van de Centrale Medezeggenschapsraad.