Het SOM

De stichting Studenten Overleg Medezeggenschap is het landelijke netwerk van en voor studenten in inspraakorganen binnen het Hoger Beroepsonderwijs. Het doel van SOM is:

  • Het verschaffen van informatie
  • Het actief ondersteunen van inspraakorganen
  • Het verzorgen van trainingen
  • Het uitwisselen van ideeën, kennis en ervaring

Het SOM is gelieerd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en werkt nauw samen met het Landelijk Overleg Fracties (LOF) onder de naam ‘Studentenpolitiek’.

 

Carline van Breugel en Richard Gertsen SOM-bestuur 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 Carline was op haar zestiende al bestuur bij het LAKS waarna ze tijdens haar studie Commerciële Economie zitting heeft genomen in de Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam. Ze is nu bezig met haar master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit en geeft medezeggenschap trainingen bij trainingsbureau TAQT.

Richard is voorzitter geweest van BuddyGoDutch en is bezig met zijn bachelor Commerciële Economie aan de Hogeschool Utrecht. Sinds 2015 zit hij namens zijn zelf opgerichte fractie Vlijmscherp in de Hogeschoolraad en is hij trainer bij Trainingen op Maat. Vorig jaar heeft hij als lid van een SOM-commissie onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van HBO-assessoren.

 

SOM bestuur 2016-2017 Gijsbert Brinkman en Yoni Visser.

 

Yoni heeft gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam (verpleegkunde) en is ervaringsdeskundige op het gebied van decentrale medezeggenschap. Naast vier jaar ervaring in de decentrale raad heeft Yoni zich twee jaar lang ingezet voor de opleidingscommissie(s).

 

Gijsbert Brinkman is ervaringsdeskundige op het gebied van centrale medezeggenschap. Hij is ruim 2,5 jaar lid geweest van de centrale en decentrale medezeggenschapsraad op de HU en heeft daarnaast zitting genomen in studentenpanels, aanbestedingscommissies en klankbordgroepen binnen de HU.

 

SOM bestuur 2015-2016 Gijsbert Brinkman en Joey Boon

 

Joey Boon is student journalistiek en is ervaringsdeskundige op het gebied van decentrale medezeggenschap. Met drie jaar deelraad en vijf jaar OC mag hij zich gerust een oude rot in het vak noemen.

 

Gijsbert Brinkman is ervaringsdeskundige op het gebied van centrale medezeggenschap. Hij is ruim 2,5 jaar lid geweest van de centrale en decentrale medezeggenschapsraad op de HU en heeft daarnaast zitting genomen in studentenpanels, aanbestedingscommissies en klankbordgroepen binnen de HU.

 

SOM bestuur 2014-2015 Laurens Nuijten en Roel Remy

 

Laurens Nuijten was lid van de Medezeggenschapsraad van Hogeschool Van Hall Larenstein en lid van de opleidingscommissie Bos- en Natuurbeheer, waar hij tevens de opleiding Bos- en Natuurbeheer volgt.

 

Roel Remy studeert Medische Hulpverlening aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en was naast zijn studie actief als lid van de Centrale Medezeggenschapsraad.

 

SOM bestuur 2013-2014 Sebas Veeke en Abe Vleeming

 

Sebas Veeke was voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam, waar hij tevens de opleiding Informatica volgt.

 

Abe Vleeming studeert Civiele Techniek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en was naast zijn studie actief als lid van de Centrale Medezeggenschapsraad.