De stichting Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) is het landelijke netwerk van en voor studenten in inspraakorganen binnen het hoger beroepsonderwijs. Onze missie is om ervoor te zorgen dat deze studenten een actieve en kwalitatieve bijdrage kunnen geven. Dat hopen we te bereiken door hen actief te ondersteunen, met elkaar in contact te brengen.

Het SOM werkt nauw samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Landelijk Overleg Fracties (LOF) om de belangen van de studenten in de medezeggenschap te bevorderen. Door dit unieke samenwerkingsverband vormt het SOM de verbinding tussen studenten in de medezeggenschap en de landelijke politiek.

Zie het menu voor meer informatie over onze organisatie, activiteiten en contactinformatie.