Bestuur 2015-2016

Het SOM en LOF
Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) en het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zijn stichtingen wiens missie het is om de  landelijk studentenmedezeggenschap op HBO (SOM) en WO (LOF) instellingen te versterken. Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan centrale raden, faculteits- of deelraden, opleidingscommissies en assessoren. Studentenpolitiek.nl is onze gezamenlijke website.

Jaarlijks organiseren SOM en LOF een aantal grote evenementen voor inspraakorganen. Het studiejaar start met het Inwerkeekend, waarin raadsleden klaargestoomd worden voor een jaar in de medezeggenschap. In november wordt een evenement speciaal voor opleidingscommissie georganiseerd: de ‘Dag van de OC’.

Naast deze evenementen zijn er een aantal kleinere evenementen zoals de ‘Dag van de Assessor’ en ‘Speeddaten met Ambtenaren’.

Het LOF
De stichting Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is een landelijk netwerk van universiteitsraden, faculteitsraden, opleidingscommissies en assessoren met als doel hen informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. Het LOF is gericht op het versterken van de universitaire medezeggenschap in de meest brede zin van het woord.

Het LOF wordt komend jaar gecoördineerd door Julia Kleinserink en Guinevere Simpson.

Catharina Brandsma heeft een master in Strategisch Human Resource Management afgerond en nam gedurende haar bachelor Algemene Sociale Wetenschappen zitting in de (faculteitsbrede) opleidingscommissie. Verder is zij studentassessor in het managementteam van deze opleiding geweest en coördineerde ze als fulltime bestuursfunctie de studenteninspraak op de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Portefeuilles en nevenactiviteiten

Portefeuilles:

 • Lobby
 • De Politieke Zaal (het e-learning programma van het LOF)
 • Website & Social Media
 • Medezeggenschapsmonitor
 • Trainingen

Annelou Veen volgt momenteel een master Bestuur en Beleid en zat hiervoor in het bestuur van Integrand Nederland, waarvoor zij later in de Raad van Toezicht zat. Eerder praatte zij mee in een studentenpanel over de kwaliteit van het onderwijs op haar opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Portefeuilles en nevenactiviteiten

Portefeuilles:

 • Medezeggenschapsacademie
 • Externe samenwerkingen
 • LOF commissie
 • Financiën

Het SOM
De stichting Studenten Overleg Medezeggenschap is het landelijke netwerk van en voor studenten in inspraakorganen binnen het Hoger Beroepsonderwijs. Het doel van SOM is:

 • Het verschaffen van informatie
 • Het actief ondersteunen van inspraakorganen
 • Het verzorgen van trainingen
 • Het uitwisselen van ideeën, kennis en ervaring

Het SOM is gelieerd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en werkt nauw samen met het Landelijk Overleg Fracties (LOF) onder de naam ‘Studentenpolitiek’. Het SOM wordt dit jaar bestuurd door Gijsbert Brinkman en Joey Boon.

Gijsbert Brinkman is ervaringsdeskundige op het gebied van centrale medezeggenschap. Hij is ruim 2,5 jaar lid geweest van de centrale en decentrale medezeggenschapsraad op de HU en heeft daarnaast zitting genomen in studentenpanels, aanbestedingscommissies en klankbordgroepen binnen de HU.

Portefeuilles en nevenactiviteiten

Portefeuilles:

 • Medezeggenschapsmonitor
 • Coaching op Maat
 • Contactpersoon LSO (Landelijk Secretarissen Overleg), LICA (Landelijk Informatie- en expertiseCentrum Aansluiting HBO), ISO (Interstedelijk Studenten Overleg)

Nevenactiviteiten:

 • Trainer bij Trainingen op Maat
 • RvA Vidius Studentenunie
 • Mede-oprichter DNH (De Nieuwe Hogeschool)
Joey Boon is student journalistiek en is ervaringsdeskundige op het gebied van decentrale medezeggenschap. Met drie jaar deelraad en vijf jaar OC mag hij zich gerust een oude rot in het vak noemen.

Portefeuilles en nevenactiviteiten

Portefeuilles:

 • SOM-Bijeenkomsten
 • Website
 • Lobby
 • Financiën

Nevenactiviteiten:

 • RvA Groninger Studentenbond
 • Penningmeester Stichting Student & Huisvesting
 • Baliemedewerker SOOZ Studentenbalie
 • Trainer bij Trainingen op Maat

De SOM-bestuursleden hebben de hogescholen onderling verdeeld. Kijk op onderstaande kaart wie de contactpersoon is voor jouw instelling.