Bestuur 2016-2017

Het SOM en LOF
Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) en het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zijn stichtingen wiens missie het is om de landelijk studentenmedezeggenschap op HBO (SOM) en WO (LOF) instellingen te versterken. Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan centrale raden, faculteits- of deelraden, opleidingscommissies en assessoren. Studentenpolitiek.nl is onze gezamenlijke website.
Jaarlijks organiseren SOM en LOF een aantal grote evenementen voor inspraakorganen. Het studiejaar start met het Inwerkeekend, waarin raadsleden klaargestoomd worden voor een jaar in de medezeggenschap. In november wordt een evenement speciaal voor opleidingscommissie georganiseerd: de ‘Dag van de OC’.
Naast deze evenementen zijn er een aantal kleinere evenementen zoals de ‘Dag van de Assessor’ en ‘Speeddaten met Ambtenaren’.

 

Het LOF
De stichting Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is een landelijk netwerk van universiteitsraden, faculteitsraden, opleidingscommissies en assessoren met als doel hen informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. Het LOF is gericht op het versterken van de universitaire medezeggenschap in de meest brede zin van het woord.
Het LOF wordt komend jaar gecoördineerd door Guinevere Simpson en Julia Kleinrensink.

Ontmoet Guinevere:
profiel-foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guinevere is bezig met haar bachelor Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen jaar heeft ze als in het dagelijks bestuur van de Centrale Studentenraad (CSR) gezeten. Het jaar daarvoor heeft ze in de facultaire studentenraad van de faculteit Maatschapij- en Gedragswetenschappen plaatsgenomen. Samen met Julia is ze gek op thee en filter koffie. Verder wil ze graag een training “Medezeggenschap voor bestuurders” gaan ontwikkelen.
Mail ontvangt ze op Guinevere@lsvb.nl.

Ontmoet Julia:
073c06e

 

 

 

 

 

Julia heeft haar bachelor Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) aan de Universiteit van Utrecht afgerond en is nu bezig met haar onderzoeksmaster Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Ze heeft in de OC van ASW gezeten en was assessor op opleidingsniveau. Ze heeft extra onderzoekskwaliteiten opgedaan bij het onderzoeksbureau van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en is docent geweest bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Verder houdt ze dus van thee en wil ze graag het assessorennewerk gaan versterken!

Mail ontvangt ze op J.Kleinrensink@lsvb.nl.

 

Het SOM
De stichting Studenten Overleg Medezeggenschap is het landelijke netwerk van en voor studenten in inspraakorganen binnen het Hoger Beroepsonderwijs. Het doel van SOM is:

  • Het verschaffen van informatie
  • Het actief ondersteunen van inspraakorganen
  • Het verzorgen van trainingen
  • Het uitwisselen van ideeën, kennis en ervaring

Het SOM is gelieerd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en werkt nauw samen met het Landelijk Overleg Fracties (LOF) onder de naam ‘Studentenpolitiek’. Het SOM wordt dit jaar bestuurd door Gijsbert Brinkman en Yoni Visser.

Ontmoet Yoni:
img_0812

 

 

 

 

 

Yoni heeft gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam (verpleegkunde) en is ervaringsdeskundige op het gebied van decentrale medezeggenschap. Naast vier jaar ervaring in de decentrale raad heeft Yoni zich twee jaar lang ingezet voor de opleidingscommissie(s). Yoni is te bereiken op yoni@lsvb.nl

Ontmoet Gijsbert:

14691090_1147853188631431_5523677040553079691_n-1

 

 

 

 

 

 

 

Gijsbert Brinkman is ervaringsdeskundige op het gebied van centrale medezeggenschap. Hij is ruim 2,5 jaar lid geweest van de centrale en decentrale medezeggenschapsraad op de HU en heeft daarnaast zitting genomen in studentenpanels, aanbestedingscommissies en klankbordgroepen binnen de HU. Gijsbert is te bereiken op gijsbert@lsvb.nl