Bestuur 2013-2014

Het SOM en LOF
Studentenpolitiek bestaat uit het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) en  het Landelijk Overleg Fracties (LOF). Deze stichtingen ondersteunen inspraakorganen in het respectievelijk HBO en het WO. Op studentenpolitiek.nl wordt o.a. informatie en ondersteuning aan inspraakorganen geboden.

Jaarlijks organiseert Studentenpolitiek een aantal grote evenementen voor inspraakorganen. Het studiejaar start met het InWerkWeekend, waarin kersverse raadsleden klaargestoomd worden voor een jaar in de medezeggenschap. Rond november wordt de Conferentie Medezeggenschap georganiseerd. Dit evenement gaat verder waar het InWerkWeekend stopt en helpt raadsleden er een succesvol jaar van te maken. Tot slot is er voor de raadsleden die meer (politieke) diepgang zoeken de Masterclass Medezeggenschap. Hierin wordt dieper ingegaan op de politiek achter en de invloedssfeer binnen medezeggenschap.

Er zijn ook een aantal kleinere evenementen zoals de Dag van de assessor en Speeddaten met Ambtenaren.

Bestuurders

Leonie Kuhlmann studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en was naast haar studie actief facultair student-assessor en trainer. Momenteel is zij coördinator van het Landelijk Overleg Fracties.

Portefeuilles en nevenactiviteiten

Portefeuilles:

– Landelijk Overleg Fracties
– De dag van de assessor

Nevenactiviteiten:
– Voorzitter Studenten Toneelvereniging Amsterdam
– Trainer bij Trainingen op Maat
– Voorzitter Taskforce Onderwijs
– Text editor bij We Explain

Sebas Veeke was voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam, waar hij tevens de opleiding Informatica volgt. Nu is hij bestuurder van de stichting Studenten Overleg Medezeggenschap.

Portefeuilles en nevenactiviteiten

Portefeuilles:
– Studenten Overleg Medezeggenschap
– Juridische zaken
– ICT aangelegenheden (website)

Nevenactiviteiten:
– Projectleider ICT bij Universiteit van Amsterdam
– lid ledenraad omroep Powned
– lid Centraal Stembureau Hogeschool van Amsterdam
– lid Kascontrolecommissie Nationale Jeugdraad
– Trainer bij Trainingen op Maat

Abe Vleeming studeert Civiele Techniek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en was naast zijn studie actief als lid van de Centrale Medezeggenschapsraad. Dit jaar is hij bestuurder bij het Studenten Overleg Medezeggenschap.

Portefeuilles en nevenactiviteiten

Portefeuilles:
– Studenten Overleg Medezeggenschap
– Speeddaten met ambtenaren

Nevenactiviteiten:
– Trainer bij trainingen op Maat
– ZoekCommissie LSVb 13|14