Bestuur 2014-2015

Het SOM en LOF
Studentenpolitiek wordt ingevuld door het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) en  het Landelijk Overleg Fracties (LOF). Deze stichtingen ondersteunen inspraakorganen in het respectievelijk HBO en het WO. Op studentenpolitiek.nl wordt o.a. informatie en ondersteuning aan inspraakorganen geboden.

Jaarlijks organiseren SOM en LOF een aantal grote evenementen voor inspraakorganen. Het studiejaar start met het InWerkWeekend, waarin kersverse raadsleden klaargestoomd worden voor een jaar in de medezeggenschap. Rond november wordt de Conferentie Medezeggenschap georganiseerd. Dit evenement gaat verder waar het InWerkWeekend stopt en helpt raadsleden er een succesvol jaar van te maken. Tot slot is er voor de raadsleden die meer (politieke) diepgang zoeken de Masterclass Medezeggenschap. Hierin wordt dieper ingegaan op de politiek achter en de invloedssfeer binnen medezeggenschap.

Er zijn ook een aantal kleinere evenementen zoals de Dag van de assessor en Speeddaten met Ambtenaren.

Bestuurders

Leonie Kuhlmann studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en was naast haar studie actief facultair student-assessor en trainer. Momenteel is zij coördinator van het Landelijk Overleg Fracties.

Portefeuilles en nevenactiviteiten

Portefeuilles:

– Landelijk Overleg Fracties

– De dag van de assessor

Nevenactiviteiten:

– Trainer bij Trainingen op Maat

– Voorzitter Taskforce Onderwijs

– Text editor bij We Explain

Laurens Nuijten was lid van de Medezeggenschapsraad van Hogeschool Van Hall Larenstein en lid van de opleidingscommissie Bos- en Natuurbeheer, waar hij tevens de opleiding Bos- en Natuurbeheer volgt. Nu is hij bestuurder van de stichting Studenten Overleg Medezeggenschap.

Portefeuilles en nevenactiviteiten

Portefeuilles:

– Studenten Overleg Medezeggenschap

– Juridische zaken

– Lobby

Nevenactiviteiten:

– Lid Raad van Advies studievereniging LaarX

– Stagiair Public Affairs Natuurmonumenten

– Trainer bij Trainingen op Maat

Roel Remy studeert Medische Hulpverlening aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en was naast zijn studie actief als lid van de Centrale Medezeggenschapsraad. Dit jaar is hij bestuurder bij het Studenten Overleg Medezeggenschap.

Portefeuilles en nevenactiviteiten

Portefeuilles:

– Studenten Overleg Medezeggenschap – Evenementen

– SOM-Bijeenkomsten

– Website

Nevenactiviteiten:

– Lid Dagelijks Bestuur Centrale Medezeggenschapsraad Hogeschool Arnhem Nijmegen

– Actief lid studentenvakbond AKKU