Wat doet het SOM?

SOM is het landelijke netwerk van en voor studenten in inspraakorganen binnen het hoger beroepsonderwijs. Deze studenten zijn als lid van een centrale of decentrale medezeggenschapsraad of opleidingscommissie betrokken bij beleidsontwikkelingen voor hun onderwijsgemeenschap. Onze missie bij het SOM is om ervoor te zorgen dat studenten in staat worden gesteld om een actieve bijdrage te kunnen leveren. Dat willen we bereiken door hen actief te ondersteunen, informeren en met elkaar in contact te brengen.

Beleid

Het SOM probeert openbaarheid en dialoog te bevorderen, net als de medezeggenschapsraden binnen hun instelling doen. Zie daarom hieronder een lijst van de beleidsplannen van de afgelopen jaren om te zien waar we mee bezig zijn. Klik op een beleidsplan om de pdf te openen:

 

Kernwaarden

Het SOM heeft een eigen manier van werken, die in de onderstaande begrippen kan worden samengevat. Deze blauwdruk stelt ons in staat om informatieve, inspirerende en gezellige bijeenkomsten en evenementen te organiseren. Daarnaast zijn we steeds bezig om onze organisatie te verbeteren en op zoek naar nieuwe ideeën en initiatieven om de medezeggenschap nog beter te kunnen ondersteunen.

Kwaliteit

Het SOM biedt hoogwaardige evenementen, trainingen, informatie en advies. Dit is de voornaamste reden waarom onze achterban bijvoorbeeld naar een activiteit wil komen. Het betekent echter niet dat het SOM-bestuur een louter professionele uitstraling moet hebben of geen schoonheidsfoutjes mag maken. Het gaat uiteindelijk om aandacht voor en de wensen van de achterban.

Laagdrempelig, toegankelijk, inclusief

Het SOM is voor iedere student die studeert aan een hbo instelling en in de medezeggenschap zit.
Wij zijn onafhankelijk, en op deze manier kunnen wij iedereen helpen die zich inspant voor de onderwijsgemeenschap op hun instelling.

Netwerk

Het SOM werkt nauw samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Landelijk Overleg Fracties (LOF) om de belangen van de studenten in de medezeggenschap te bevorderen. Door dit unieke samenwerkingsverband vormt het SOM de verbinding tussen studenten in de medezeggenschap en het landelijke politiek.

Consistent en betrouwbaar

We proberen altijd een betrouwbare samenwerkingspartner te zijn, door aan verwachtingen te voldoen, evenementen en dossiers zorgvuldig voor te bereiden en aan nazorg te doen. Bijvoorbeeld door tijdig en nauwgezet te reageren op inhoudelijke vragen en op de hoogte te blijven van beleidsontwikkelingen op instellingen.